Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
175
Hôm qua:
417
Tuần này:
592
Tháng này:
10114
Tất cả:
415528
 DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG MINH NĂM 2019 

TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM
SINH
CHỨC VỤ
Điện Thoại
1
Lê Trọng Ái
1962
BTĐU + CT HĐND
0987429046
2
Lê Đình Năng
1962
PBT ĐU + CT UBND
0987429047
3
Doãn Đình Sỹ
1970
PBT TTĐU
0987429048
4
Lê Trọng Trung
1973
PCT UBND  
0987429049
5
Trịnh Xuân Bình
1978
Phó CT HĐND
0987429050
6
Nguyễn Văn Thanh
1965
CT Hội nông dân
0987429051
7
Lê Bá Thức
1962
 CT UBMTTQ
0987429052
8
Lê Trần Hợp
1989
Xã đội trưởng
0987429053
9
Đỗ Thị Thương
1975
CT Hội PN
0987429054
10
Lê Huy Dinh
1958
CT Hội CCB
0987429055
11
Lê Thị Nga
1989
Bí thư đoàn
0987429056
12
Lê Bá Thìn
1988
Tư Pháp
0987429057
13
Lê Văn Thành
1989
Địa chính - XD
0987429058
14
Lê Xuân Chiến
1957
CT Hội cao tuổi
0987429059
15
Nguyễn Văn Bằng
1969
Văn hóa xã hội
09 87429060
16
Nguyễn Thị Chúc
1976
Kế toán ngân sách
0987429061
17
Lê Ngọc Kế
1959
CB LĐTB-XH
0987429062
18
Lê Thị Dung
1982
CB văn phòng
0987429063
19
Lê Lệnh Long
1959
CB địa chính - NN
0987429064
20
Lê Minh Dũng
1976
Trưởng CA xã
0987429065
21
Lê Thị Hợp
 
Kê Toán xã