Truy cập

Hôm nay:
300
Hôm qua:
238
Tuần này:
300
Tháng này:
6173
Tất cả:
530280

Đông Minh tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch co vi - 19

Ngày 05/04/2023 00:00:00

Ban công an, Trạm y tế và Ban chấp hành đoàn xã Đông Minh vừa tổ chức đợt tuyên truyền Lưu động về phòng chống dịch co vi - 19

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Đông Minh về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống dịch co vị - 19. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2021. Ban công an, Trạm ytế và Ban chấp hành đoàn xã Đông Minh đã phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch co vi - 19.
20210527_171013.jpg

Các đồng chí lãnh đạo UBND xã chỉ đạo đội tuyên truyền
Tham gia đội tuyên truyền có hơn 20 thành viên được chia thanh 2 tốp , một tốp thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe máy và một tốp tuyên truyền lưu động bằng xe đạp thể thao. Tất cả các xe của đội tuyên truyền đều được gắn hồng kỳ, Mỗi tốptuyên truyền có một xe máy dẫn đầu được trang bị loa phóng thanh để phát thanh tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch co vi - 19.

20210527_174941.jpg

Nhóm tuyên truyền lưu động bằng xe gắn máy

20210527_171540.jpg

Nhóm tuyên truyền lưu động bằng xe đạp thể thao.

Các nhóm đã tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, phát các tin bài tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh , của huyện và của địa phương về phòng chống dịch co vi 19 đồng thời phát tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch co vi -19 trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covi 19 trên địa bàn xã , bà con, nhân dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Các gia đình cần vận động con em hoặc người thân đang làm việc, công tác, học tập tại các vùng có dịch không nên trở về địa phương trong thời gian này.

Các gia đình khi tổ chức việc hiếu, việc hỉ không tổ chức ăn uống và tụ tập đông người.

Khi có khách, người thân hoặc con em từ địa phương khác đến địa phương phải thực hiện khai báo y tế, nếu lưu trú qua đêm phải đăng ký tạm trú.

Thực hiện tốt quy định “ 5 K” của Bộ y tế trong phòng chống dịch gồm: 1, Khử Khuẩn.Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, 2, Đeo khẩu trang thường xuyên, 3, Không tập trung đông người, 4. Giữ khoảng cách khi tiếp túc 5. Thực hiện khai y báo tế.

Người thực hiện: Văn Bằng -VHXH

Đông Minh tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch co vi - 19

Đăng lúc: 05/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ban công an, Trạm y tế và Ban chấp hành đoàn xã Đông Minh vừa tổ chức đợt tuyên truyền Lưu động về phòng chống dịch co vi - 19

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Đông Minh về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống dịch co vị - 19. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2021. Ban công an, Trạm ytế và Ban chấp hành đoàn xã Đông Minh đã phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch co vi - 19.
20210527_171013.jpg

Các đồng chí lãnh đạo UBND xã chỉ đạo đội tuyên truyền
Tham gia đội tuyên truyền có hơn 20 thành viên được chia thanh 2 tốp , một tốp thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe máy và một tốp tuyên truyền lưu động bằng xe đạp thể thao. Tất cả các xe của đội tuyên truyền đều được gắn hồng kỳ, Mỗi tốptuyên truyền có một xe máy dẫn đầu được trang bị loa phóng thanh để phát thanh tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch co vi - 19.

20210527_174941.jpg

Nhóm tuyên truyền lưu động bằng xe gắn máy

20210527_171540.jpg

Nhóm tuyên truyền lưu động bằng xe đạp thể thao.

Các nhóm đã tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, phát các tin bài tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh , của huyện và của địa phương về phòng chống dịch co vi 19 đồng thời phát tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch co vi -19 trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covi 19 trên địa bàn xã , bà con, nhân dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Các gia đình cần vận động con em hoặc người thân đang làm việc, công tác, học tập tại các vùng có dịch không nên trở về địa phương trong thời gian này.

Các gia đình khi tổ chức việc hiếu, việc hỉ không tổ chức ăn uống và tụ tập đông người.

Khi có khách, người thân hoặc con em từ địa phương khác đến địa phương phải thực hiện khai báo y tế, nếu lưu trú qua đêm phải đăng ký tạm trú.

Thực hiện tốt quy định “ 5 K” của Bộ y tế trong phòng chống dịch gồm: 1, Khử Khuẩn.Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, 2, Đeo khẩu trang thường xuyên, 3, Không tập trung đông người, 4. Giữ khoảng cách khi tiếp túc 5. Thực hiện khai y báo tế.

Người thực hiện: Văn Bằng -VHXH