Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
169
Hôm qua:
417
Tuần này:
586
Tháng này:
10108
Tất cả:
415522
 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

I. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân 

1. Ủy ban nhân dân xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên gồm: chỉ huy trưởng quân sự xã, Trưởng công an xã.

2. Công chức Ủy ban nhân dân xã gồm các đồng chí bên các lĩnh vực: kế toán ngân sách, địa chính xây dựng, nông nghiệp, văn hóa – xã hội, văn phòng – thống kê, tư pháp – hộ tịch.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân 

1. Xây dựng, trình hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1,2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho ủy ban nhân dân xã.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân  là người đứng đầu Ủy ban nhân dân  và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về Quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống quan liêu, tham nhũng; Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; Thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của chủ tịch UBND.

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; áp dụng các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.