Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
91
Hôm qua:
128
Tuần này:
481
Tháng này:
4422
Tất cả:
330831
Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện hướng dẫn số 12 - HD /TGHU ngày 17 tháng 11 năm 2016 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện hướng dẫn số 12 - HD /TGHU ngày 17 tháng 11 năm 2016 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Đăng lúc 3 năm trước · 9344 news.view

tỏng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 17 - CT/TW về công tác tuyên truyền miệng

Thực hiện công văn hướng dẫn số 42 – CV/ HU ngày 09 tháng 5 năm 2017 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về việc hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 17 - CT/TW tại địa phương

Đăng lúc 3 năm trước · 891 news.view
Đăng lúc 3 năm trước · 10886 news.view