Truy cập

Hôm nay:
254
Hôm qua:
238
Tuần này:
254
Tháng này:
6127
Tất cả:
530234
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỂ THÁO GỠ VƯỚNG MẮC, TỒN ĐỌNG TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH KẾT HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT, XÂY DỰNG KINH TẾ

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỂ THÁO GỠ VƯỚNG MẮC, TỒN ĐỌNG TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH KẾT HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT, XÂY DỰNG KINH TẾ

Đăng lúc 10 tháng trước · 189 lượt xem

Bài tuyên truyền về các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc Hội khóa XIV thông qua 13 nghị quyết, sau đây chuyên trang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xin trích toàn văn một số Nghị quyết gửi đến bà con nhân dân trong xã.

Đăng lúc 10 tháng trước · 353 lượt xem

BÀI TUYÊN TUYỀN VỀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Đăng lúc 10 tháng trước · 1703 lượt xem

BÀI TUYÊN TUYỀN LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

08 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

Đăng lúc 10 tháng trước · 3489 lượt xem

BÀI TUYÊN TUYỀN LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG NĂM 2020

BÀI TUYÊN TUYỀN LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG NĂM 2020

Đăng lúc 10 tháng trước · 203 lượt xem

BÀI TUYÊN TUYỀN VỀ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020

BÀI TUYÊN TUYỀN VỀ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Đăng lúc 10 tháng trước · 1131 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 2706 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 862 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 1957 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 2292 lượt xem