Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Minh  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã, được quy định rõ tại (điều 61) Luật tổ chức chính quyền địa phương như sau:

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

5. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại điều 88 và điều 89 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

6. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

7. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA XX


NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Stt

Họ và tên

Chức vụ

 

Tổ bầu cử

Điện thoại

01

Trịnh Xuân Bình

PCT HĐND

1

0987533389

02

Nguyễn Văn Thanh

CT Hội ND

1

0369185117

03

Lê Thị Huệ

CT HĐQT TD

1

 

04

Lê Thị An

Bí thư CB1

1

 

05

Lê Trần An

Chi hội ND 1

1

 

06

Trịnh Thị Mai

BT Đoàn xã

2

0979653361

07

Lê Trần Hợp

CH trưởng QS

2

0971308088

08

Trịnh Duy Thắng

PCN UBKT

2

0383533005

09

Lê Bá Trường

Bí thư CB2

2

 

10

Doãn Đình Sỹ

PBT thường trực

3

0974866959

11

Lê Bá Thức

CT hội CCB

3

0394734432

12

Lê Thị Xuân

Trưởng thôn 3

3

 0364739768

13

Lê Thị Thương

PGĐ DN

4

0972859121

14

Nguyễn Văn Khánh

PGĐ HTX NN

4

0977937539 

15

Phạm Thị Dung

Trưởng thôn 4

4

0342632360

16

Phạm Thị Hậu

Chi hội ND 4

4

 

17

Lê Minh Dũng

CT UB MTTQ

5

0918117169

18

Lê Thị Hà

CT hội PN

5

 

19

Nguyễn Thị Dung

Trưởng trạm xá

5

 

20

Đỗ Văn Cường

Bí thư CB 5

5

 

21

Lê Thị Nhung

Chi hội PN 5

5

0984785696

22

Đỗ Thị Thương

PCT UBND

6

0989910880

23

Nguyễn Hùng Cường

Trưởng công an

6

0965975658

24

Đinh Khắc Chung

Trưởng thôn 6

6

0974382770 

 

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
567333

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289