Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
336
Hôm qua:
339
Tuần này:
1144
Tháng này:
6841
Tất cả:
352298

ĐÔNG MINH KIỂM TRA TIÊU CHI AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 04/06/2018 17:18:24

Chiều 31/5/2018 xã Đông Ninh tiến hành kiểm tra, ra soát tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm, Đông Minh đã đạt 20/30 tiêu chí, còn 10 tiêu chí chưa đạt cán bộ và nhân dân Đông Minh cần nỗ lực phấn đấu để xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm vào cuối năm 2018.

ĐÔNG MINH KIỂM TRA CÁC TIÊU CHÍ

AN TOÀN THỰC PHẨM .

Vừa qua, thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm huyện Đông Sơn, đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Vũ Viết Thủy Phó trưởng phòng y tế huyện làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tiến độ xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm tại Xã Đông Minh. Đồng Chí Lê Đình Năng Phó bí thư đảng bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng với các thành viên trong ban chỉ đạo xã đã đón tiếp và báo cáo kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm của địa phương. Cho tới thời điểm hiện nay xã Đông Minh đã đạt được 20/30 chỉ tiêu trong 8 nhóm tiêu chí về an toàn thực phẩm. Đảng ủy; UBND xã đã ban hành Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo,quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Ban hành Quyết định thành lập Ban nông nghiệp; Ban hành Quyết đình thành lập tổ giám sát, tổ chức cặp nhật thống kê, theo dõi các thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, sản phẩm thực phẩm trên địa bàn, tổ chức giám sát tại các cơ sở, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn trong việc thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm đã cam kết.

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra huyện Đông Sơn và Ban chỉ đạo xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm xã Đông Minh

Hiện nay trên địa bàn xã có 3 hộ thuộc diện sản xuất kinh doanh thực phẩm được huyện cấp giấy xác nhận là cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm hộ Ông Lê Thanh Sơn – thôn 3; Hộ bà hà Thị Dung – Thôn 1; Hộ bà Lê Thị Thắm – Thôn 5. Có 53 hộ là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thuộc ngành nông nghiệp quản lý , 45 hộ sản xuất thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý , 5 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp và 24 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đã ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Xã Đăng ký xây dựng 1 chuỗi rau, củ, quả an toàn gồm 3 hộ: Hộ Ông Lê Khắc Chung ở thôn 8, hộ Ông Đinh sỹ Tuấn ở thôn 8 và hộ Ông Lê Khắc Phú ở thôn 7, Xã đã cấp 73 giấy xác nhận sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp có rõ nguồn gốc xuất xứ, xã có 1 bếp ăn tập thể là bếp ăn trường Mầm non đang đề nghị huyện cấp giấp công nhận bảo đảm an toàn thực phẩm, các nguyên liệu, chất hỗ trợ chế biến tại bếp ăn có rõ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, xã Đông Minh vẫn còn 10 chỉ tiêu trong 8 nhóm tiêu chí chưa đạt yêu cầu, cụ thể như: Tổ giám sát 9 thôn chưa thực hiện được việc giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thôn trong việc thực hiện các nội dung đã ký trong cam kết; việc thực hiện xét nghiệm an toàn thực phẩm trong kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm chưa triển khai áp dụng tại xã, các hành vi vi phạm chỉ mới ở mức nhắc nhở; các hộ giết mổ gia súc, gia cầm có một số điều kiện chưa đáp ứng yêu cầu; Các hộ đăng ký kinh doanh tổng hợp chưa đi vào hoạt động kinh doanh; Việc triển khai các sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị an toàn, chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn xã mới bước đầu xác định các chuỗi, xác định địa chỉ cụ thể tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của tiêu chí.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng xã Đông Minh thành xã đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân phải vào cuộc, đây là một việc làm cấp bách mang tính thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Cán bộ và nhân dân xã Đông Minh đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm xây dựng xã Đông Minh đạt tiêu chí an toàn thực phẩm vào cuối năm 2018.

Người viết. Nguyễn văn Bằng

ĐÔNG MINH KIỂM TRA TIÊU CHI AN TOÀN THỰC PHẨM

Đăng lúc: 04/06/2018 17:18:24 (GMT+7)

Chiều 31/5/2018 xã Đông Ninh tiến hành kiểm tra, ra soát tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã an toàn thực phẩm, Đông Minh đã đạt 20/30 tiêu chí, còn 10 tiêu chí chưa đạt cán bộ và nhân dân Đông Minh cần nỗ lực phấn đấu để xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm vào cuối năm 2018.

ĐÔNG MINH KIỂM TRA CÁC TIÊU CHÍ

AN TOÀN THỰC PHẨM .

Vừa qua, thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm huyện Đông Sơn, đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Vũ Viết Thủy Phó trưởng phòng y tế huyện làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tiến độ xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm tại Xã Đông Minh. Đồng Chí Lê Đình Năng Phó bí thư đảng bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng với các thành viên trong ban chỉ đạo xã đã đón tiếp và báo cáo kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm của địa phương. Cho tới thời điểm hiện nay xã Đông Minh đã đạt được 20/30 chỉ tiêu trong 8 nhóm tiêu chí về an toàn thực phẩm. Đảng ủy; UBND xã đã ban hành Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo,quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Ban hành Quyết định thành lập Ban nông nghiệp; Ban hành Quyết đình thành lập tổ giám sát, tổ chức cặp nhật thống kê, theo dõi các thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, sản phẩm thực phẩm trên địa bàn, tổ chức giám sát tại các cơ sở, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn trong việc thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm đã cam kết.

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra huyện Đông Sơn và Ban chỉ đạo xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm xã Đông Minh

Hiện nay trên địa bàn xã có 3 hộ thuộc diện sản xuất kinh doanh thực phẩm được huyện cấp giấy xác nhận là cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm hộ Ông Lê Thanh Sơn – thôn 3; Hộ bà hà Thị Dung – Thôn 1; Hộ bà Lê Thị Thắm – Thôn 5. Có 53 hộ là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thuộc ngành nông nghiệp quản lý , 45 hộ sản xuất thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý , 5 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp và 24 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đã ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Xã Đăng ký xây dựng 1 chuỗi rau, củ, quả an toàn gồm 3 hộ: Hộ Ông Lê Khắc Chung ở thôn 8, hộ Ông Đinh sỹ Tuấn ở thôn 8 và hộ Ông Lê Khắc Phú ở thôn 7, Xã đã cấp 73 giấy xác nhận sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp có rõ nguồn gốc xuất xứ, xã có 1 bếp ăn tập thể là bếp ăn trường Mầm non đang đề nghị huyện cấp giấp công nhận bảo đảm an toàn thực phẩm, các nguyên liệu, chất hỗ trợ chế biến tại bếp ăn có rõ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, xã Đông Minh vẫn còn 10 chỉ tiêu trong 8 nhóm tiêu chí chưa đạt yêu cầu, cụ thể như: Tổ giám sát 9 thôn chưa thực hiện được việc giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thôn trong việc thực hiện các nội dung đã ký trong cam kết; việc thực hiện xét nghiệm an toàn thực phẩm trong kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm chưa triển khai áp dụng tại xã, các hành vi vi phạm chỉ mới ở mức nhắc nhở; các hộ giết mổ gia súc, gia cầm có một số điều kiện chưa đáp ứng yêu cầu; Các hộ đăng ký kinh doanh tổng hợp chưa đi vào hoạt động kinh doanh; Việc triển khai các sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị an toàn, chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn xã mới bước đầu xác định các chuỗi, xác định địa chỉ cụ thể tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của tiêu chí.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng xã Đông Minh thành xã đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân phải vào cuộc, đây là một việc làm cấp bách mang tính thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Cán bộ và nhân dân xã Đông Minh đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm xây dựng xã Đông Minh đạt tiêu chí an toàn thực phẩm vào cuối năm 2018.

Người viết. Nguyễn văn Bằng