Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
324
Hôm qua:
339
Tuần này:
1132
Tháng này:
6829
Tất cả:
352286

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018

Ngày 14/12/2018 10:34:53

Sáng ngày 113/12/2018 xã Đông Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An Ninh năm 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018
XÃ ĐÔNG MINH

Ngày 13/12/2018. Tại Hội trường đa năng xã , Ủy ban nhân dân xã Đông Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2018.

Về dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, Trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, lực lượng công an, lực lượng dân quân tự vệ.
IMG_20181213_094540.jpg

Đồng chí Lê Đình Năng chủ tịch UBND xã khai mạc và chủ trì hội nghị.
IMG_20181213_090648.jpg

Thiếu tá Nguyễn văn Hùng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ hy quân sự huyện đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Dũng Trưởng công an xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2018 công tác quốc phòng an ninh xã Đông Minh đã đạt được nhiều kết quả tốt, Ban chỉ huy quân sự và ban công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động của từng giai đoạn sát với tình hình thực tế. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong địa phương, Ban chỉ huy quân sự và Ban công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước.Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, năm 2018 Ban chỉ huy quân sự xã đã xây dựng và tổ chức thành công đợt diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân thường xuyên sẵn sàng tham gia phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống sảy ra. Công tác xây dựng lực lượng bảo đảm đạt kế hoạch lượng lượng dân quân toàn xẫ hiện nay là 87 đồng chí, trong đó là đảng viên tham gia lực lượng nòng cốt là 27 đồng chí chiếm 31%, Ban chỉ huy quân sự xã đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, Tổng số dự bị động viên của xã là 79 đồng chí. Về công tác huấn luyện năm 2018 đạt yêu cầu đặt ra. Về công tác giáo dục quốc phòng: tổ chức kiện toàn hội đồng quốc phòng có đủ cơ cấu , số lượng, đảm bảo chất lượng, công tác tuyển quân đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao.

Về công tác an ninh. Năm 2018, Ban công an xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết , xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa, phát động thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về “ Giữ vững thế trận lòng dân”. Thực hiện tốt công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo về an ninh tổ quốc.
IMG_20181213_093520.jpg

Tại hội nghị đã biểu bương các điển hình tiên tiến trong công tác QP-AN năm 2018

Về nhiệm vụ năm 2019. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao chất lượng và khả năng cơ động của lực lượng vũ trang, duy trì nề nếp sẵn sàng chiến đấu, tập trung làm tốt công tác cũng cố, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác quản lý hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Phấn đấu năm 2019 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, góp phần xây dựng xã Đông Minh vững mạnh, phát triển toàn diện.
Văn Bằng : VH xã Đông Minh

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018

Đăng lúc: 14/12/2018 10:34:53 (GMT+7)

Sáng ngày 113/12/2018 xã Đông Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An Ninh năm 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018
XÃ ĐÔNG MINH

Ngày 13/12/2018. Tại Hội trường đa năng xã , Ủy ban nhân dân xã Đông Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2018.

Về dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, Trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, lực lượng công an, lực lượng dân quân tự vệ.
IMG_20181213_094540.jpg

Đồng chí Lê Đình Năng chủ tịch UBND xã khai mạc và chủ trì hội nghị.
IMG_20181213_090648.jpg

Thiếu tá Nguyễn văn Hùng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ hy quân sự huyện đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Dũng Trưởng công an xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2018 công tác quốc phòng an ninh xã Đông Minh đã đạt được nhiều kết quả tốt, Ban chỉ huy quân sự và ban công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động của từng giai đoạn sát với tình hình thực tế. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong địa phương, Ban chỉ huy quân sự và Ban công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước.Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, năm 2018 Ban chỉ huy quân sự xã đã xây dựng và tổ chức thành công đợt diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân thường xuyên sẵn sàng tham gia phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống sảy ra. Công tác xây dựng lực lượng bảo đảm đạt kế hoạch lượng lượng dân quân toàn xẫ hiện nay là 87 đồng chí, trong đó là đảng viên tham gia lực lượng nòng cốt là 27 đồng chí chiếm 31%, Ban chỉ huy quân sự xã đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, Tổng số dự bị động viên của xã là 79 đồng chí. Về công tác huấn luyện năm 2018 đạt yêu cầu đặt ra. Về công tác giáo dục quốc phòng: tổ chức kiện toàn hội đồng quốc phòng có đủ cơ cấu , số lượng, đảm bảo chất lượng, công tác tuyển quân đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao.

Về công tác an ninh. Năm 2018, Ban công an xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết , xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa, phát động thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về “ Giữ vững thế trận lòng dân”. Thực hiện tốt công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo về an ninh tổ quốc.
IMG_20181213_093520.jpg

Tại hội nghị đã biểu bương các điển hình tiên tiến trong công tác QP-AN năm 2018

Về nhiệm vụ năm 2019. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao chất lượng và khả năng cơ động của lực lượng vũ trang, duy trì nề nếp sẵn sàng chiến đấu, tập trung làm tốt công tác cũng cố, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác quản lý hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Phấn đấu năm 2019 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, góp phần xây dựng xã Đông Minh vững mạnh, phát triển toàn diện.
Văn Bằng : VH xã Đông Minh