Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
110
Hôm qua:
200
Tuần này:
1810
Tháng này:
9146
Tất cả:
325379

XÃ ĐÔNG MINH RA QUÂN LÀM THỦY LỢI TRƯỚC MÙA MƯA BÃO

Ngày 15/05/2018 00:00:00

Ngày 12 tháng 5 năm 2018 xã Đông Minh đã tổ chức ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão. nhân dân trong xã đã tích cực tham gia nạo vét kênh cầu Ê Trường Tuế, toàn xã đã hoàn thành chỉ tiêu huyện giao đúng thời gian kế hoạch.

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2018. Thực hiện theo kế hoạch đã triển khai xã Đông Minh tổ chức ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão.Toàn xã điều động 400 công lao động xã hội để tham gia nạo vét, phá ách tắc tuyến kênh cầu Ê Trường Tuế.

Theo kế hoạch số 654 ngày 27/4/2018 của UBND huyện Đông Sơn, trong đợt triển khai làm thủy lợi trước mùa mưa bão năm nay, huyện giao cho đơn vị xã Đông Minh tổ chức nạo vét tuyến kênh Cầu Ê, Trường Tuế dài 1,5 km với khối lượng hơn 250m3 . Để hoàn thành khối lượng huyện giao, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân bổ khối lượng công việc cho từng thôn, đồng thời tổ chức thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các thôn.

Ở thôn, mỗi thôn thành lập một tiểu ban vận động tổ chức tuyền truyền điều động đủ công lao động xã hội để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND xã yêu cầu.

Sau một buổi ngày ra quân làm thủy lợi nạo vét kênh Cầu Ê Trường tuế kết quả đạt được tương đối tốt, cả 9 thôn trong xã đều đã đồng loạt ra quân, các thôn đều đã điều đủ nhân lực và phân công lao động hợp lý nên đã hoàn thành chỉ tiêu được giao rất sớm, nhiều đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch với chất lượng cao, điển hình như thôn 3; thôn 4 thôn7; thôn 9, UBND xã biểu dương tinh thần tích cực của cán bộ và nhân dân các đơn vị nêu trên. đồng thời phát động nhân dân tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này trong thực hiện các nhiệm vụ khác của địa phương trong thời gian tới.

Thôn 4: Điều động 360 Lao động nạo vét 252m dài

Thôn 5: Điều động 196 Lao động nạo vét 137 m dài

Thôn 6: Điều động 246 Lao động nạo vét 172m dài

Thôn 7: Điều động 268 Lao động nạo vét 187m dài

Thôn 8: Điều động 261 Lao động nạo vét 182m dài

Thôn 9: Điều động 339 Lao động nạo vét 237 m dài

Đối với kênh nội đồng :

Thôn 1: nào vét kênh từ gia đình A Thiện Đến cống cầu choàng, bên phải đường đi Đông Hòa. Dài 500m = 50m3 và tuyến kênh Ràn cao Dài 400m= 24m3

Thôn 2: Tuyến kênh dọc dường đi Đông Hòa. Dài 500m = 50m3

Thôn 3: Tuyến kênh dọc đường đi Đông Hòa dài 500m = 50m3

Thôn 4: Kênh từ gia đình A Thiện đến cầu Choàng, Kênh Bà Tào từ vạt 1 đến vạt 12 tổng chiều dài 1200m=240m3

Thôn 5: Kênh bà tào từ vạt 12 đến kênh 3 xã dài 900m = 72m3

Thôn 6: Kênh Bái Đâu đi kênh 3 xã dài 900m=72m3.

Thôn 7: Kênh Bến Dóc đồng mái dài 350m=49m3 và Kênh Đông Hòa đi Đồng Mí dài 700m = 98m3.

Thôn 8: Kênh Đa xi đi cầu đá doãng giếng dài 600m = 84m3 ; kênh cồn Dặm đồng giặc.dài 500m =70m3 và mương bê tông doãng giếng đi đồng giặc.

Thôn 9: Kênh tiêu Đồng Đọ dài 700m = 112m3

Các tuyến mương nội đồng nêu trên UBND xã giao cho HTX dịch vụ nông nghiệp điều hành lực lượng bảo nông của các thôn nạo vét.

Để thực hiện kế hoạch ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2018 đạt kết quả tốt . UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, đôn đốc, kiểm tra việc ra quân làm thủy lợi của từng thôn.

Đối với các thôn tổ chức thành lập tiểu ban do Ông Thôn trưởng làm trưởng tiểu ban, các trưởng đoàn thể cơ sở là thành viên. Tổ chức điều động đầy đủ lao động và dụng cụ để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao.

XÃ ĐÔNG MINH RA QUÂN LÀM THỦY LỢI TRƯỚC MÙA MƯA BÃO

Đăng lúc: 15/05/2018 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 12 tháng 5 năm 2018 xã Đông Minh đã tổ chức ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão. nhân dân trong xã đã tích cực tham gia nạo vét kênh cầu Ê Trường Tuế, toàn xã đã hoàn thành chỉ tiêu huyện giao đúng thời gian kế hoạch.

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2018. Thực hiện theo kế hoạch đã triển khai xã Đông Minh tổ chức ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão.Toàn xã điều động 400 công lao động xã hội để tham gia nạo vét, phá ách tắc tuyến kênh cầu Ê Trường Tuế.

Theo kế hoạch số 654 ngày 27/4/2018 của UBND huyện Đông Sơn, trong đợt triển khai làm thủy lợi trước mùa mưa bão năm nay, huyện giao cho đơn vị xã Đông Minh tổ chức nạo vét tuyến kênh Cầu Ê, Trường Tuế dài 1,5 km với khối lượng hơn 250m3 . Để hoàn thành khối lượng huyện giao, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân bổ khối lượng công việc cho từng thôn, đồng thời tổ chức thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các thôn.

Ở thôn, mỗi thôn thành lập một tiểu ban vận động tổ chức tuyền truyền điều động đủ công lao động xã hội để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND xã yêu cầu.

Sau một buổi ngày ra quân làm thủy lợi nạo vét kênh Cầu Ê Trường tuế kết quả đạt được tương đối tốt, cả 9 thôn trong xã đều đã đồng loạt ra quân, các thôn đều đã điều đủ nhân lực và phân công lao động hợp lý nên đã hoàn thành chỉ tiêu được giao rất sớm, nhiều đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch với chất lượng cao, điển hình như thôn 3; thôn 4 thôn7; thôn 9, UBND xã biểu dương tinh thần tích cực của cán bộ và nhân dân các đơn vị nêu trên. đồng thời phát động nhân dân tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này trong thực hiện các nhiệm vụ khác của địa phương trong thời gian tới.

Thôn 4: Điều động 360 Lao động nạo vét 252m dài

Thôn 5: Điều động 196 Lao động nạo vét 137 m dài

Thôn 6: Điều động 246 Lao động nạo vét 172m dài

Thôn 7: Điều động 268 Lao động nạo vét 187m dài

Thôn 8: Điều động 261 Lao động nạo vét 182m dài

Thôn 9: Điều động 339 Lao động nạo vét 237 m dài

Đối với kênh nội đồng :

Thôn 1: nào vét kênh từ gia đình A Thiện Đến cống cầu choàng, bên phải đường đi Đông Hòa. Dài 500m = 50m3 và tuyến kênh Ràn cao Dài 400m= 24m3

Thôn 2: Tuyến kênh dọc dường đi Đông Hòa. Dài 500m = 50m3

Thôn 3: Tuyến kênh dọc đường đi Đông Hòa dài 500m = 50m3

Thôn 4: Kênh từ gia đình A Thiện đến cầu Choàng, Kênh Bà Tào từ vạt 1 đến vạt 12 tổng chiều dài 1200m=240m3

Thôn 5: Kênh bà tào từ vạt 12 đến kênh 3 xã dài 900m = 72m3

Thôn 6: Kênh Bái Đâu đi kênh 3 xã dài 900m=72m3.

Thôn 7: Kênh Bến Dóc đồng mái dài 350m=49m3 và Kênh Đông Hòa đi Đồng Mí dài 700m = 98m3.

Thôn 8: Kênh Đa xi đi cầu đá doãng giếng dài 600m = 84m3 ; kênh cồn Dặm đồng giặc.dài 500m =70m3 và mương bê tông doãng giếng đi đồng giặc.

Thôn 9: Kênh tiêu Đồng Đọ dài 700m = 112m3

Các tuyến mương nội đồng nêu trên UBND xã giao cho HTX dịch vụ nông nghiệp điều hành lực lượng bảo nông của các thôn nạo vét.

Để thực hiện kế hoạch ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2018 đạt kết quả tốt . UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, đôn đốc, kiểm tra việc ra quân làm thủy lợi của từng thôn.

Đối với các thôn tổ chức thành lập tiểu ban do Ông Thôn trưởng làm trưởng tiểu ban, các trưởng đoàn thể cơ sở là thành viên. Tổ chức điều động đầy đủ lao động và dụng cụ để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao.