Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Minh  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

 ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÔNG SƠN                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG MINH              Đông Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

                                            *

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Minh, nhiệm kỳ 2020-2025
            (Kèm theo Tờ trình số 54 -TTr/ĐU, ngày 18/5/2020 của Đảng ủy)

 

TT

Họ và tên

Tháng, năm sinh

Nữ

Dân tộc

Quê quán

Phân công nhiệm vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(14)

 

1

Lê Trọng Ái

12/1962

 

kinh

Đông Hoàng, Đông Sơn

Bí thư Đảng ủy

 

2

Doãn Đình Sỹ

4/1970

 

kinh

Đông Thịnh,

Đông Sơn

Phó BTT Trực ĐU, Chủ tịch HĐND

 

3

Lê Trọng Trung

11/1973

 

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

Phó BTĐU, Chủ tịch UBND

 

4

Trịnh Xuân Bình

8/1978

 

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

Ủy viên BTV ĐU, Phó CTHĐND.

 

5

Đỗ Thị Thương

10/1975

X

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

Phó Chủ tịch UBND xã

 

6

Lê Minh Dũng

01/1975

 

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

Ủy viên BTVĐU,

Chủ tịch MTTQ

 

7

Nguyễn Văn Thanh

02/1965

 

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

Chủ tịch Hội Nông dân

 

8

Trịnh Thị Mai

6/1989

X

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

Bí thư Đoàn xã 

 

9

Lê Thị Hà

03/1982

X

kinh

Thọ Thế,

Triệu Sơn

Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

10

Lê Trần Hợp

01/1989

 

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

Xã đội trưởng

 

11

Nguyễn Hùng Cường

4/1978

 

kinh

P.An Hưng- TP Thanh hóa

Trưởng công an xã

 

12

Trịnh Duy Thắng

01/1981

 

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

PCNUBKT, PCT

MTTQ xã

 

13

Lâm Thị Hồng

12/1973

X

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng MN

 

14

Lê Thế Lực

05/1984

 

kinh

Đông Minh,

Đông Sơn

Bí thư chi bộ

Giám đốc QTD

 

15

Phạm Thị Thương

03/1968

X

kinh

Đông Khê,

Đông Sơn

Bí thư chi bộ 4

 

 

 

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Lê Trọng Ái

 

 

  

 

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
567333

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289