Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
398
Hôm qua:
275
Tuần này:
398
Tháng này:
8489
Tất cả:
353946

tỏng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 17 - CT/TW về công tác tuyên truyền miệng

Ngày 31/08/2017 09:08:37

Thực hiện công văn hướng dẫn số 42 – CV/ HU ngày 09 tháng 5 năm 2017 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về việc hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 17 - CT/TW tại địa phương

ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO

*

BC: 15 - BC / ĐU Đông Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm Chỉ thị 17 – CT/TW

Thực hiện công văn hướng dẫn số 42 – CV/ HU ngày 09 tháng 5 năm 2017 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về việc hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 – CT/TW tại địa phương. Ban tuyên giáo xã Đông Minh báo cáo kết quả tổng hợp như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Đông Minh là một xã thuần nông nghiệp, tổng diện tích đất tự nhiên là 413,5 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp là 278ha chủ yếu là đất 2 lúa. Với địa thế nằm cách trung tâm huyện Đông Sơn khoảng 5km về phía tây, có đường quốc lộ 47 chạy qua khoảng 1km; là điều kiện thuận lợi để nhân dân trong xã có điều kiện giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội…Dân số của xã trên 4600 dân, người dân trong xã vốn cần cù, chịu thương, chịu khó, ham học hỏi và hiểu biết. Đây là những thế mạnh để cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phát huy hết vai trò, trách nhiệm cũng như tiềm năng vốn có của địa phương trong công cuộc xây dựng và kiến thiết xã nhà.

Trong 10 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn xã đã đạt được nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người luôn vượt mục tiêu mà đại hội Đảng bộ xã đề ra. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến hết năm 2016, xã Đông Minh đã đạt 17/19 tiêu chí được công nhận, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên,quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được tăng cường.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 17 – CT/TW

- Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập và thực hiện Chỉ thị luôn được cấp ủy Đảng quan tâm và triển khai tại các hội nghị ở xã, thôn

- Nhận thức chung của cấp ủy Đảng các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng:

+ Cấp ủy Đảng và đội ngũ báo cáo viên luôn xác định công tác tuyên truyền miệng có vị trí quan trọng đặc biệt quyết định đến việc tuyên truyền và định hướng tư tưởng trong nhân dân, giúp nhân dân tiếp thu và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Từ đó thúc đẩy nhân dân thi đua hăng hái tham gia lao động sản xuất, học tập và công tác .

+ Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền. Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 CT/TW, Đảng ủy xã Đông Minh đã tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, chú trọng đến việc bồi dưỡng về nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; thường xuyên tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên được nghe các chuyên đề thời sự trong nước và quốc tế .

+ Hàng tháng đều tổ chức hội nghị họp Đảng ủy, Đảng ủy mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và mục tiêu, phương hướng trong tháng tiếp theo.

2. Đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền miệng; việc đổi mới về nội dung, phương hướng hoạt động và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng và tổ chức các hội nghị báo cáo viên diễn ra thường xuyên và có tổng kết đánh giá , rút kinh nghiệm.

+ Ban tuyên giáo luôn chỉ đạo các thành viên trong ban thường xuyên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, để học tập nâng cao nhận thức hiểu biết, cập nhật thêm thông tin cần thiết trên các lĩnh vực cho các thành viên trong ban.

+ Các tài liệu báo chí, tạp chí thông tin nội bộ được đầu tư trang bị cho các thành viên đầy đủ để các thành viên nghiên cứu tiếp nhận thông tin, nâng cao trình độ

+ Thông qua hội nghị, thông qua việc làm cụ thể của từng thành viên, các thành viên thường xuyên trao đổi học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Việc mở các chuyên đề truyên truyền luôn thu hút hàng trăm lượt người tham gia.

- Số lượng các chuyên đề đã thực hiện trên các lĩnh vực:

+ Thời sự chính trị thế giới, trong nước: 40

+ Chuyên đề về kinh tế- xã hội : 40

+ Chuyên đề quốc phòng an ninh: 30

+ Các lớp học tập nghị quyết: 20

+ Tổ chức tham quan thực tế : 8

Các mô hình điển hình tiên tiến : 7

- Việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của địa phương, đơn vị.

Căn cứ vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của địa phương ở từng thời kỳ nên công tác tuyên truyền miệng luôn được đổi mới thường xuyên. Đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà việc thực hiện các tiêu chí đã được hoàn thành. Trong đó có những tiêu chí tốn nhiều tiền và công sức của của nhân dân như tiêu chí giao thông, thủy lợi, tiêu chí môi trường, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa đối với các nhà văn hóa thôn.

- Công tác phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng giữa Ban tuyên giáo với trung tâm bồi dưỡng chính trị, các ngành:

+ Phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn trong việc tổ chức cho các thành viên trong ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên tham gia bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt tình hình thời sự quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

Phản ánh tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân trong từng thời kỳ, từng năm, từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã.

Trực tiếp mời báo cáo viên cấp huyện tham gia triển khai Nghị Quyết tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ xã.

+ Phối hợp với các ban ngành định hướng công tác tuyên truyền nhiệm vụ của tháng, quý, năm:

Thẩm định lại các văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của địa phương có liên quan đến công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách củ Đảng , pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương . Đặc biệt là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Duyệt báo cáo đại hội; nội dung hội thi của các ban ngành

- Hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên:

+ Định hướng tốt tư tưởng trong nhân dân. Giúp nhân dân nắm bắt các tình hình nổi bật của thời sự quốc tế, trong nước; tin tức về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh...

+Giúp nhân dân tin tưởng vào Chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

+Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

+Dự báo trước tình hình, nghiên cứu điều tra dư luận xã hội để từ đó làm ổn định tư tưởng, tâm trạng trong nhân dân.

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW:

+ Đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên cấp cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm nên còn hạn chế về năng lực, nghiệp vụ và thời gian.

- Về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên:

+ Chưa thực hiện được công tác thi đua khen thưởng hàng năm cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền miệng.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

- Công tác tuyên truyền chưa đem lại hiệu quả cao, còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng ở các thôn.

- Cán bộ làm công tác tuyên giáo đều là những người kiêm nhiệm do đó đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động.

- Không có thêm kinh phí hỗ trợ cho các hoạt đọng của ban tuyên giáo.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP.

Đề nghị có thêm kinh phí hoạt động cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng cấp xã.

Nơi nhận: TM. BAN TUYÊN GIÁO

- Ban TGHU (b/c) TRƯỞNG BAN

- Lưu VP - ĐU

(Bí Thư)

Lê Trọng Aí

tỏng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 17 - CT/TW về công tác tuyên truyền miệng

Đăng lúc: 31/08/2017 09:08:37 (GMT+7)

Thực hiện công văn hướng dẫn số 42 – CV/ HU ngày 09 tháng 5 năm 2017 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về việc hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 17 - CT/TW tại địa phương

ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO

*

BC: 15 - BC / ĐU Đông Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm Chỉ thị 17 – CT/TW

Thực hiện công văn hướng dẫn số 42 – CV/ HU ngày 09 tháng 5 năm 2017 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về việc hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 – CT/TW tại địa phương. Ban tuyên giáo xã Đông Minh báo cáo kết quả tổng hợp như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Đông Minh là một xã thuần nông nghiệp, tổng diện tích đất tự nhiên là 413,5 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp là 278ha chủ yếu là đất 2 lúa. Với địa thế nằm cách trung tâm huyện Đông Sơn khoảng 5km về phía tây, có đường quốc lộ 47 chạy qua khoảng 1km; là điều kiện thuận lợi để nhân dân trong xã có điều kiện giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội…Dân số của xã trên 4600 dân, người dân trong xã vốn cần cù, chịu thương, chịu khó, ham học hỏi và hiểu biết. Đây là những thế mạnh để cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phát huy hết vai trò, trách nhiệm cũng như tiềm năng vốn có của địa phương trong công cuộc xây dựng và kiến thiết xã nhà.

Trong 10 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn xã đã đạt được nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người luôn vượt mục tiêu mà đại hội Đảng bộ xã đề ra. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến hết năm 2016, xã Đông Minh đã đạt 17/19 tiêu chí được công nhận, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên,quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được tăng cường.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 17 – CT/TW

- Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập và thực hiện Chỉ thị luôn được cấp ủy Đảng quan tâm và triển khai tại các hội nghị ở xã, thôn

- Nhận thức chung của cấp ủy Đảng các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng:

+ Cấp ủy Đảng và đội ngũ báo cáo viên luôn xác định công tác tuyên truyền miệng có vị trí quan trọng đặc biệt quyết định đến việc tuyên truyền và định hướng tư tưởng trong nhân dân, giúp nhân dân tiếp thu và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Từ đó thúc đẩy nhân dân thi đua hăng hái tham gia lao động sản xuất, học tập và công tác .

+ Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền. Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 CT/TW, Đảng ủy xã Đông Minh đã tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, chú trọng đến việc bồi dưỡng về nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; thường xuyên tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên được nghe các chuyên đề thời sự trong nước và quốc tế .

+ Hàng tháng đều tổ chức hội nghị họp Đảng ủy, Đảng ủy mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và mục tiêu, phương hướng trong tháng tiếp theo.

2. Đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền miệng; việc đổi mới về nội dung, phương hướng hoạt động và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng và tổ chức các hội nghị báo cáo viên diễn ra thường xuyên và có tổng kết đánh giá , rút kinh nghiệm.

+ Ban tuyên giáo luôn chỉ đạo các thành viên trong ban thường xuyên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, để học tập nâng cao nhận thức hiểu biết, cập nhật thêm thông tin cần thiết trên các lĩnh vực cho các thành viên trong ban.

+ Các tài liệu báo chí, tạp chí thông tin nội bộ được đầu tư trang bị cho các thành viên đầy đủ để các thành viên nghiên cứu tiếp nhận thông tin, nâng cao trình độ

+ Thông qua hội nghị, thông qua việc làm cụ thể của từng thành viên, các thành viên thường xuyên trao đổi học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Việc mở các chuyên đề truyên truyền luôn thu hút hàng trăm lượt người tham gia.

- Số lượng các chuyên đề đã thực hiện trên các lĩnh vực:

+ Thời sự chính trị thế giới, trong nước: 40

+ Chuyên đề về kinh tế- xã hội : 40

+ Chuyên đề quốc phòng an ninh: 30

+ Các lớp học tập nghị quyết: 20

+ Tổ chức tham quan thực tế : 8

Các mô hình điển hình tiên tiến : 7

- Việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của địa phương, đơn vị.

Căn cứ vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của địa phương ở từng thời kỳ nên công tác tuyên truyền miệng luôn được đổi mới thường xuyên. Đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà việc thực hiện các tiêu chí đã được hoàn thành. Trong đó có những tiêu chí tốn nhiều tiền và công sức của của nhân dân như tiêu chí giao thông, thủy lợi, tiêu chí môi trường, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa đối với các nhà văn hóa thôn.

- Công tác phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng giữa Ban tuyên giáo với trung tâm bồi dưỡng chính trị, các ngành:

+ Phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn trong việc tổ chức cho các thành viên trong ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên tham gia bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt tình hình thời sự quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

Phản ánh tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân trong từng thời kỳ, từng năm, từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã.

Trực tiếp mời báo cáo viên cấp huyện tham gia triển khai Nghị Quyết tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ xã.

+ Phối hợp với các ban ngành định hướng công tác tuyên truyền nhiệm vụ của tháng, quý, năm:

Thẩm định lại các văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của địa phương có liên quan đến công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách củ Đảng , pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương . Đặc biệt là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Duyệt báo cáo đại hội; nội dung hội thi của các ban ngành

- Hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên:

+ Định hướng tốt tư tưởng trong nhân dân. Giúp nhân dân nắm bắt các tình hình nổi bật của thời sự quốc tế, trong nước; tin tức về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh...

+Giúp nhân dân tin tưởng vào Chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

+Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

+Dự báo trước tình hình, nghiên cứu điều tra dư luận xã hội để từ đó làm ổn định tư tưởng, tâm trạng trong nhân dân.

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW:

+ Đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên cấp cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm nên còn hạn chế về năng lực, nghiệp vụ và thời gian.

- Về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên:

+ Chưa thực hiện được công tác thi đua khen thưởng hàng năm cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền miệng.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

- Công tác tuyên truyền chưa đem lại hiệu quả cao, còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng ở các thôn.

- Cán bộ làm công tác tuyên giáo đều là những người kiêm nhiệm do đó đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động.

- Không có thêm kinh phí hỗ trợ cho các hoạt đọng của ban tuyên giáo.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP.

Đề nghị có thêm kinh phí hoạt động cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng cấp xã.

Nơi nhận: TM. BAN TUYÊN GIÁO

- Ban TGHU (b/c) TRƯỞNG BAN

- Lưu VP - ĐU

(Bí Thư)

Lê Trọng Aí

Giải quyết TTHC