Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
254
Hôm qua:
417
Tuần này:
671
Tháng này:
10193
Tất cả:
415607

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ngày 31/08/2017 09:18:53

Thực hiện hướng dẫn số 12 - HD /TGHU ngày 17 tháng 11 năm 2016 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO
*
BC: 05 - BC / BTG Đông Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016,

Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Kính gửi: Ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn.

Thực hiện hướng dẫn số 12 - HD /TGHU ngày 17 tháng 11 năm 2016 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.Ban tuyên giáo xã Đông Minh báo cáo kết quả tổng hợp như sau:

1. Đánh giá tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo năm 2016

a. Những thuận lợi cơ bản

Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện quan trọng tác động đến tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Là năm bản lề mà toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020. Đây cũng là năm diễn ra thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khoa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các tầng lớp nhân dân đều rất vui mừng trước kết quả đạt được của đất nước và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

1. những thuận lợi cơ bản tác động đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo năm 2016.

Là năm Đảng bộ và nhân dân tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong từng gia đình và trong khu dân cư. Từ đó tạo thành một sức mạnh tổng hợp huy động được vật lực, sức lực, trí lực để xây dựng thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nên đã làm thay đỏi diện mạo nông thôn mới có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của địa phương.

Về giá cả nhìn chung các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất , đời sống sinh hoạt của nhân dân tương đối ổn định.

Bên cạnh đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của huyện ủy và ban tuyên giáo huyện ủy; thường xuyên tổ chức tập huấn cho các thành viên trong ban, các báo cáo viên, cung cấp thông tin hàng tháng cho các báo cáo viên cơ sở; cung cấp các loại tài liệu hướng dẫn, các chỉ thị, Nghị quyết bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó đã thông tin kịp thời cho ban tuyên giáo hoàn thành nhiệm vụ.

b. Những khó khăn chính tác động đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và công tác tuyên giáo năm 2016.

Diễn biến về thời tiết phức tạp khó lường , mưa nhiều và lũ lụt lớn đã ảnh hưởng tới phát triển sản xuất đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi; giá cả một số mặt hàng nông sản quá thấp và không ổn định, có nhiều mặt hàng người nông dân sản xuất bị ảnh hưởng đến đời sống người lao động.

Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi, chất kích thích dinh dưỡng cho cây trồng vật nuôi đã ảnh hưởng đến tư tưởng của người sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động việc làm tại chỗ; thu nhập từ ngành nông nghiệp chưa mang lại nhiều hiệu quả và giá trị kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện còn trên 5 %;

Hiện xã chưa về đích xây dựng nông thôn mới. Một số tiêu chí còn lại còn phải huy động nhiều nguồn vốn xây dựng…một số chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước vận động nhân dân thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn như vận động nhân dân mua BHYT, BHXH...

2. Đánh giá khái quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thường trực cấp ủy đối với công tác tuyên giáo năm 2016.

Đảng ủy xã Đông Minh luôn chú trọng đến các hoạt động thường xuyên của ban tuyên giáo; coi công tác tuyên truyền của tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính định hướng .

3 . Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016.

3.1 Công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo

Ban tuyên giáo đã tham mưu kịp thời cho ban thường vụ , BCH Đảng ủy, chuẩn bị dự thảo các chủ trương, kế hoạch trên các lĩnh vực về công tác tuyên giáo, để kịp thời lãnh chỉ đạo, vận dộng thực hiện hoàn thành các chủ trương chính sách của cấp trên và Nghị quyết của cấp ủy địa phương. Kết quả cụ thể:

- Số văn bản về công tác công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: 5

- Số văn bản về vận động nông thôn mới : 6

-Số văn bản về phát triển kinh tế : 5

-Số văn bản về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư : 2

-Số văn bản về lĩnh vực môi trường và xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa: 2

Diễn biến về tư tưởng và tâm trạng xã hội tại địa phương trong năm qua diễn ra theo chiều hướng tốt; cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, không có những biểu hiện không lành mạnh, tiêu cực trái chiều đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng dân cư.

3.2 Về nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất

- Ban tuyên giáo xác định việc tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết là khâu quan trọng nên trong suốt quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã thường xuyên quan tâm đến việc nắm bắt những khó khăn vướng mắc, phản ánh kịp thời những tư tưởng trái chiều, những bất hợp lý trong thực hiện Nghị quyết để lãnh đạo địa phương, có giải pháp lãnh chỉ đạo tạo sự đồng thuận góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

- Ban tuyên giáo đã chủ động nắm bắt vè đối tượng tuyên truyền thời gian, thời điểm tuyên truyền.

3.3 Công tác tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Qua công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức cho các Đảng viên, cán bộ về công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục đạo đức. Sắp xếp cho các đồng chí trong ban tuyên giáo Đảng ủy tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Xác nhận nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn phối hợp kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết của cấp trên, của địa phương; là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm thì mới đem lại hiệu quả cao.

Ban tuyên giáo chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể để kiểm tra, hướng dẫn thực hiện. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Số lượng tài liệu cần thiết để tuyên truyền vận động (Cung cấp đầy đủ cho các đối tượng)

- Kế hoạch tuyên truyền vận động, thực hiện của các ban ngành đoàn thể tại địa phương; tập trung vào công tác quán triệt tuyên truyền miệng, trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn.

- Các khâu bảo đảm cho công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục và các yêu cầu khác.

3.4 Công tác thẩm định các đề án, văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của địa phương về công tác tuyên giáo.

- Đảm bảo về mặt thể thức văn bản

- Đảm bảo về thẩm quyền ban hành

- Nội dung văn bản đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tiễn có tính khả thi cao

- Lưu và phát hành các văn bản đảm bảo quy định chung

Các văn bản quan trọng mà ban tuyên giáo thẩm định trong năm 2015 gồm:

- Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của MTTQ, các tổ chức đoàn thê.

- Kế hoạch hoạt động trong năm của các tổ chức đoàn thể và thực hiện Nghị quyết chuyên đề về sản xuất vụ đông của Đảng ủy.

-Duy trì thường xuyên công tác duyệt kiểm tra các tin, bài, các thông báo trong thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương.

3.5 Công tác phối hợp

Các thành viên Ban tuyên giáo được phân công ở các cơ sở ngoài nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương còn có trách nhiệm phát hiện những biểu hiện không bình thường tại cộng đồng dân cư, phản ánh kịp thời cho cấp ủy có hướng tập trung lãnh chỉ đạo để tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động, đến từng người, từng gia đình, từng khu dân cư.

3.6 Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

- Ban tuyên giáo luôn chỉ đạo các thành viên trong ban thường xuyên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, để học tập nâng cao nhận thức hiểu biết, cập nhật thêm thông tin cần thiết trên các lĩnh vực cho các thành viên trong ban.

- Các tài liệu báo chí, tạp chí thông tin nội bộ được đầu tư trang bị cho các thành viên đầy đủ để các thành viên nghiên cứu tiếp nhận thông tin, nâng cao trình độ

- Thông qua hội nghị, thông qua việc làm cụ thể của từng thành viên , các thành viên thường xuyên trao đổi học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.7 Hoạt động của ban tuyên giáo xã

- Phối hợp với văn hóa xã hội tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa văn nghệ, vui xuân đón tết Bính Thìn 2016.

-Nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội trước thềm cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

- Tuyên truyền các ngày lễ kỉ niệm trọng đại của đất nước. Xây dựng thành công tuyến đường treo cờ kiểu mẫu.

- Định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng, hàng quý.

- Thẩm định lại các văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của địa phương có liên quan đến công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách củ Đảng , pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương . Đặc biệt là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Luôn chú trọng đến việc bổ sung và hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đồng thời chú trọng nhiều đến hiệu quả từ phương thức tuyên truyền miệng .

- Hàng tháng ban tuyên giáo xã đều xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động và đều tiến hành sơ kết quý và tổng kết năm.

- Phối hợp với Đảng ủy xã trong việc triển khai và học tập các Nghị quyết trong năm đến từng các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

3.9 Kết quả thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa : Thông suốt lý luận - bám sát thực tiễn, phát hiện sâu sắc - dề xuất kịp thời

- Phát động đến từng các đồng chí trong ban tuyên giáo trong việc thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành tuyên giáo Tỉnh Thanh Hóa: Thông suốt lý luận - bám sát thực tiễn, phát hiện sâu sắc - đề xuất kịp thời. Coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ban tuyên giáo.

4. Những hạn chế, yếu kém

- Công tác tuyên truyền chưa đem lại hiệu quả cao, còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng ở các thôn.

- Cán bộ làm công tác tuyên giáo đều là những người kiêm nhiệm do đó đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động.

- Không có thêm kinh phí hỗ trợ cho các hoạt đọng của ban tuyên giáo.

Do đó đã ảnh ưởng nhiều đến chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo xã.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2017

1. Dự báo tình hình

- Thuận lợi:

Tình hình kinh tế có nhiều bước phát triển mới , tăng trưởng kinh tế tăng trưởng cao do thành quả của công cuộc đổi mới, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự hội nhập kinh tế thế giới...

Tình hình chính trị có bước ổn định. Trước kết quả đạt được về các mặt của đất nước, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Khó khăn:

- Tình trạng tham nhũng còn nhiều dẫn đến mất lòng tin ở một số bộ phận nhân dân.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2017.

- Định hướng sát thực các hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, báo trí, tuyên truyền các ngày lễ, kỉ niệm trọng đại của đất nước.

- Tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết Đinh Dậu.

- Thực hiện theo hướng dẫn của ban tuyên giáo huyện ủy.

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu học tập quán triệt chỉ thị Nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể.

* Giải pháp:

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức triển khai tuyê truyền kịp thời mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt là công tác xây dựng và ban hành văn bản trên lĩnh vực tuyên giáo, làm tốt công tác phối hợp hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên kiểm tra nắm bắt diễn biến tại cơ sở, báo cáo kịp thời cấp ủy Đảng ,chính quyền phối hợp lãnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở tạo sự đồng thuận về tư tưởng nhận thức và hành động trong nhân dân.

- Tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy mà trực tiếp là ban tuyên giáo Đảng ủy để tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả.

- Khắc phục sửa chữa nghiêm túc những thiếu xót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017.

3. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị thêm kinh phí hoạt động cho ban tuyên giáo xã.

Nơi nhận: TM. BAN TUYÊN GIÁO

- Như kinh gửi TRƯỞNG BAN

- Lưu VP - ĐU

(Bí thư)

Lê Trọng Aí

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Đăng lúc: 31/08/2017 09:18:53 (GMT+7)

Thực hiện hướng dẫn số 12 - HD /TGHU ngày 17 tháng 11 năm 2016 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO
*
BC: 05 - BC / BTG Đông Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016,

Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Kính gửi: Ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn.

Thực hiện hướng dẫn số 12 - HD /TGHU ngày 17 tháng 11 năm 2016 của ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn về tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.Ban tuyên giáo xã Đông Minh báo cáo kết quả tổng hợp như sau:

1. Đánh giá tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo năm 2016

a. Những thuận lợi cơ bản

Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện quan trọng tác động đến tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Là năm bản lề mà toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020. Đây cũng là năm diễn ra thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khoa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các tầng lớp nhân dân đều rất vui mừng trước kết quả đạt được của đất nước và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

1. những thuận lợi cơ bản tác động đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo năm 2016.

Là năm Đảng bộ và nhân dân tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong từng gia đình và trong khu dân cư. Từ đó tạo thành một sức mạnh tổng hợp huy động được vật lực, sức lực, trí lực để xây dựng thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nên đã làm thay đỏi diện mạo nông thôn mới có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của địa phương.

Về giá cả nhìn chung các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất , đời sống sinh hoạt của nhân dân tương đối ổn định.

Bên cạnh đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của huyện ủy và ban tuyên giáo huyện ủy; thường xuyên tổ chức tập huấn cho các thành viên trong ban, các báo cáo viên, cung cấp thông tin hàng tháng cho các báo cáo viên cơ sở; cung cấp các loại tài liệu hướng dẫn, các chỉ thị, Nghị quyết bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó đã thông tin kịp thời cho ban tuyên giáo hoàn thành nhiệm vụ.

b. Những khó khăn chính tác động đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và công tác tuyên giáo năm 2016.

Diễn biến về thời tiết phức tạp khó lường , mưa nhiều và lũ lụt lớn đã ảnh hưởng tới phát triển sản xuất đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi; giá cả một số mặt hàng nông sản quá thấp và không ổn định, có nhiều mặt hàng người nông dân sản xuất bị ảnh hưởng đến đời sống người lao động.

Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi, chất kích thích dinh dưỡng cho cây trồng vật nuôi đã ảnh hưởng đến tư tưởng của người sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động việc làm tại chỗ; thu nhập từ ngành nông nghiệp chưa mang lại nhiều hiệu quả và giá trị kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện còn trên 5 %;

Hiện xã chưa về đích xây dựng nông thôn mới. Một số tiêu chí còn lại còn phải huy động nhiều nguồn vốn xây dựng…một số chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước vận động nhân dân thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn như vận động nhân dân mua BHYT, BHXH...

2. Đánh giá khái quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thường trực cấp ủy đối với công tác tuyên giáo năm 2016.

Đảng ủy xã Đông Minh luôn chú trọng đến các hoạt động thường xuyên của ban tuyên giáo; coi công tác tuyên truyền của tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính định hướng .

3 . Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016.

3.1 Công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo

Ban tuyên giáo đã tham mưu kịp thời cho ban thường vụ , BCH Đảng ủy, chuẩn bị dự thảo các chủ trương, kế hoạch trên các lĩnh vực về công tác tuyên giáo, để kịp thời lãnh chỉ đạo, vận dộng thực hiện hoàn thành các chủ trương chính sách của cấp trên và Nghị quyết của cấp ủy địa phương. Kết quả cụ thể:

- Số văn bản về công tác công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: 5

- Số văn bản về vận động nông thôn mới : 6

-Số văn bản về phát triển kinh tế : 5

-Số văn bản về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư : 2

-Số văn bản về lĩnh vực môi trường và xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa: 2

Diễn biến về tư tưởng và tâm trạng xã hội tại địa phương trong năm qua diễn ra theo chiều hướng tốt; cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, không có những biểu hiện không lành mạnh, tiêu cực trái chiều đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng dân cư.

3.2 Về nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất

- Ban tuyên giáo xác định việc tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết là khâu quan trọng nên trong suốt quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã thường xuyên quan tâm đến việc nắm bắt những khó khăn vướng mắc, phản ánh kịp thời những tư tưởng trái chiều, những bất hợp lý trong thực hiện Nghị quyết để lãnh đạo địa phương, có giải pháp lãnh chỉ đạo tạo sự đồng thuận góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

- Ban tuyên giáo đã chủ động nắm bắt vè đối tượng tuyên truyền thời gian, thời điểm tuyên truyền.

3.3 Công tác tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Qua công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức cho các Đảng viên, cán bộ về công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục đạo đức. Sắp xếp cho các đồng chí trong ban tuyên giáo Đảng ủy tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Xác nhận nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn phối hợp kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết của cấp trên, của địa phương; là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm thì mới đem lại hiệu quả cao.

Ban tuyên giáo chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể để kiểm tra, hướng dẫn thực hiện. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Số lượng tài liệu cần thiết để tuyên truyền vận động (Cung cấp đầy đủ cho các đối tượng)

- Kế hoạch tuyên truyền vận động, thực hiện của các ban ngành đoàn thể tại địa phương; tập trung vào công tác quán triệt tuyên truyền miệng, trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn.

- Các khâu bảo đảm cho công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục và các yêu cầu khác.

3.4 Công tác thẩm định các đề án, văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của địa phương về công tác tuyên giáo.

- Đảm bảo về mặt thể thức văn bản

- Đảm bảo về thẩm quyền ban hành

- Nội dung văn bản đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tiễn có tính khả thi cao

- Lưu và phát hành các văn bản đảm bảo quy định chung

Các văn bản quan trọng mà ban tuyên giáo thẩm định trong năm 2015 gồm:

- Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của MTTQ, các tổ chức đoàn thê.

- Kế hoạch hoạt động trong năm của các tổ chức đoàn thể và thực hiện Nghị quyết chuyên đề về sản xuất vụ đông của Đảng ủy.

-Duy trì thường xuyên công tác duyệt kiểm tra các tin, bài, các thông báo trong thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương.

3.5 Công tác phối hợp

Các thành viên Ban tuyên giáo được phân công ở các cơ sở ngoài nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương còn có trách nhiệm phát hiện những biểu hiện không bình thường tại cộng đồng dân cư, phản ánh kịp thời cho cấp ủy có hướng tập trung lãnh chỉ đạo để tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động, đến từng người, từng gia đình, từng khu dân cư.

3.6 Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

- Ban tuyên giáo luôn chỉ đạo các thành viên trong ban thường xuyên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, để học tập nâng cao nhận thức hiểu biết, cập nhật thêm thông tin cần thiết trên các lĩnh vực cho các thành viên trong ban.

- Các tài liệu báo chí, tạp chí thông tin nội bộ được đầu tư trang bị cho các thành viên đầy đủ để các thành viên nghiên cứu tiếp nhận thông tin, nâng cao trình độ

- Thông qua hội nghị, thông qua việc làm cụ thể của từng thành viên , các thành viên thường xuyên trao đổi học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.7 Hoạt động của ban tuyên giáo xã

- Phối hợp với văn hóa xã hội tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa văn nghệ, vui xuân đón tết Bính Thìn 2016.

-Nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội trước thềm cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

- Tuyên truyền các ngày lễ kỉ niệm trọng đại của đất nước. Xây dựng thành công tuyến đường treo cờ kiểu mẫu.

- Định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng, hàng quý.

- Thẩm định lại các văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của địa phương có liên quan đến công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách củ Đảng , pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương . Đặc biệt là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Luôn chú trọng đến việc bổ sung và hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đồng thời chú trọng nhiều đến hiệu quả từ phương thức tuyên truyền miệng .

- Hàng tháng ban tuyên giáo xã đều xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động và đều tiến hành sơ kết quý và tổng kết năm.

- Phối hợp với Đảng ủy xã trong việc triển khai và học tập các Nghị quyết trong năm đến từng các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

3.9 Kết quả thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa : Thông suốt lý luận - bám sát thực tiễn, phát hiện sâu sắc - dề xuất kịp thời

- Phát động đến từng các đồng chí trong ban tuyên giáo trong việc thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành tuyên giáo Tỉnh Thanh Hóa: Thông suốt lý luận - bám sát thực tiễn, phát hiện sâu sắc - đề xuất kịp thời. Coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ban tuyên giáo.

4. Những hạn chế, yếu kém

- Công tác tuyên truyền chưa đem lại hiệu quả cao, còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng ở các thôn.

- Cán bộ làm công tác tuyên giáo đều là những người kiêm nhiệm do đó đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động.

- Không có thêm kinh phí hỗ trợ cho các hoạt đọng của ban tuyên giáo.

Do đó đã ảnh ưởng nhiều đến chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo xã.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2017

1. Dự báo tình hình

- Thuận lợi:

Tình hình kinh tế có nhiều bước phát triển mới , tăng trưởng kinh tế tăng trưởng cao do thành quả của công cuộc đổi mới, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự hội nhập kinh tế thế giới...

Tình hình chính trị có bước ổn định. Trước kết quả đạt được về các mặt của đất nước, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Khó khăn:

- Tình trạng tham nhũng còn nhiều dẫn đến mất lòng tin ở một số bộ phận nhân dân.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2017.

- Định hướng sát thực các hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, báo trí, tuyên truyền các ngày lễ, kỉ niệm trọng đại của đất nước.

- Tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết Đinh Dậu.

- Thực hiện theo hướng dẫn của ban tuyên giáo huyện ủy.

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu học tập quán triệt chỉ thị Nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể.

* Giải pháp:

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức triển khai tuyê truyền kịp thời mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt là công tác xây dựng và ban hành văn bản trên lĩnh vực tuyên giáo, làm tốt công tác phối hợp hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên kiểm tra nắm bắt diễn biến tại cơ sở, báo cáo kịp thời cấp ủy Đảng ,chính quyền phối hợp lãnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở tạo sự đồng thuận về tư tưởng nhận thức và hành động trong nhân dân.

- Tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy mà trực tiếp là ban tuyên giáo Đảng ủy để tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả.

- Khắc phục sửa chữa nghiêm túc những thiếu xót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017.

3. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị thêm kinh phí hoạt động cho ban tuyên giáo xã.

Nơi nhận: TM. BAN TUYÊN GIÁO

- Như kinh gửi TRƯỞNG BAN

- Lưu VP - ĐU

(Bí thư)

Lê Trọng Aí