Truy cập

Hôm nay:
187
Hôm qua:
178
Tuần này:
187
Tháng này:
820
Tất cả:
542358

Di tích văn hóa xã Đông Minh

Ngày 30/08/2017 08:45:28

Xã Đông Minh xưa có nhiều di tích lịch sử, văn hóa; có 5 đình làng. Làng nào cũng có chùa, nhiều nhất là ở Mao Xá và một nhà thờ đạo Thiên Chúa. Xưa kia, đình Mao Xá thờ thần Mao, chùa thờ Mẫu và Phật. Đền làng Tuân Hóa thờ Giắc Kim Công Trang. Đền làng Vân Đô thờ Quận Công Trịnh Khải.

Di tích, di sản văn hoá

Xã Đông Minh xưa có nhiều di tích lịch sử, văn hóa; có 5 đình làng. Làng nào cũng có chùa, nhiều nhất là ở Mao Xá và một nhà thờ đạo Thiên Chúa. Xưa kia, đình Mao Xá thờ thần Mao, chùa thờ Mẫu và Phật. Đền làng Tuân Hóa thờ Giắc Kim Công Trang. Đền làng Vân Đô thờ Quận Công Trịnh Khải.

Hiện nay hầu như các di tích kể trên chỉ còn trong kí ức của lớp người trung niên trở lên.

Di tích lịch sử duy nhất còn lại được tỉnh xếp hạng là đền thờ Thái úy An Quốc Công Trịnh Khắc Phục.

ảnh nhà thờ Trịnh Khắc Phục.jpg

Đền thờ Trịnh Khắc Phục tại làng Vân Đô, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cụ Trịnh Khắc Phục là dòng ngoại thích vua Lê Thái Tổ(Lê Lợi), công thần Bình Ngô Khai Quốc thời Lê Sơ. Cụ cùng cha là Trịnh Nhữ Lượng theo Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược ngay từ những ngày đầu tiên. Sau khi đánh bại quân xâm lược, Cụ lại tiếp tục tham gia triều chính, lập nhiều công trạng dưới ba triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tôn và Lê Nhân Tông. Dưới triều Lê Hy Tôn (1675 – 1705) nhân truy phong cho các công thần thời trước, vua đã cho lập nhà thờ Cụ tại Vân Đô. Nhà thờ lúc đầu bằng tranh tre. Cuối thế kỷ XIX, được xây lại bằng gạch ngói. Sau một thời gian dài bị hoang phế, đầu những năm 90 của thế kỷ XX con cháu họ Trịnh ở Vân Đô đã tôn tạo một phần còn lại để làm nhà thờ Tổ. Ngày 21 tháng 12 năm 1996, nhà thờ được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Di tích văn hóa xã Đông Minh

Đăng lúc: 30/08/2017 08:45:28 (GMT+7)

Xã Đông Minh xưa có nhiều di tích lịch sử, văn hóa; có 5 đình làng. Làng nào cũng có chùa, nhiều nhất là ở Mao Xá và một nhà thờ đạo Thiên Chúa. Xưa kia, đình Mao Xá thờ thần Mao, chùa thờ Mẫu và Phật. Đền làng Tuân Hóa thờ Giắc Kim Công Trang. Đền làng Vân Đô thờ Quận Công Trịnh Khải.

Di tích, di sản văn hoá

Xã Đông Minh xưa có nhiều di tích lịch sử, văn hóa; có 5 đình làng. Làng nào cũng có chùa, nhiều nhất là ở Mao Xá và một nhà thờ đạo Thiên Chúa. Xưa kia, đình Mao Xá thờ thần Mao, chùa thờ Mẫu và Phật. Đền làng Tuân Hóa thờ Giắc Kim Công Trang. Đền làng Vân Đô thờ Quận Công Trịnh Khải.

Hiện nay hầu như các di tích kể trên chỉ còn trong kí ức của lớp người trung niên trở lên.

Di tích lịch sử duy nhất còn lại được tỉnh xếp hạng là đền thờ Thái úy An Quốc Công Trịnh Khắc Phục.

ảnh nhà thờ Trịnh Khắc Phục.jpg

Đền thờ Trịnh Khắc Phục tại làng Vân Đô, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cụ Trịnh Khắc Phục là dòng ngoại thích vua Lê Thái Tổ(Lê Lợi), công thần Bình Ngô Khai Quốc thời Lê Sơ. Cụ cùng cha là Trịnh Nhữ Lượng theo Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược ngay từ những ngày đầu tiên. Sau khi đánh bại quân xâm lược, Cụ lại tiếp tục tham gia triều chính, lập nhiều công trạng dưới ba triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tôn và Lê Nhân Tông. Dưới triều Lê Hy Tôn (1675 – 1705) nhân truy phong cho các công thần thời trước, vua đã cho lập nhà thờ Cụ tại Vân Đô. Nhà thờ lúc đầu bằng tranh tre. Cuối thế kỷ XIX, được xây lại bằng gạch ngói. Sau một thời gian dài bị hoang phế, đầu những năm 90 của thế kỷ XX con cháu họ Trịnh ở Vân Đô đã tôn tạo một phần còn lại để làm nhà thờ Tổ. Ngày 21 tháng 12 năm 1996, nhà thờ được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.