Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
330
Hôm qua:
339
Tuần này:
1138
Tháng này:
6835
Tất cả:
352292
kết quả ngày 28/12    Đăng 23 ngày trước · 15 lượt xem
công khai ngày 25/12    Đăng 23 ngày trước · 17 lượt xem
kết quả GQ TTHC ngày 10/12/2020    Đăng 23 ngày trước · 16 lượt xem
kêt quả GQ TTHC ngày 22/12/2020    Đăng 23 ngày trước · 16 lượt xem
kết quả công khai GQ THHC    Đăng 23 ngày trước · 15 lượt xem
kết quả công khai GQTHHC    Đăng 23 ngày trước · 14 lượt xem
Công khai kêt quả ngày 8/12/2020    Đăng 23 ngày trước · 17 lượt xem
Công khai kết quả ngày 7/12/2020    Đăng 23 ngày trước · 15 lượt xem
Công khai kết quả ngày 4/12/2020    Đăng 23 ngày trước · 14 lượt xem
Công khai kết quả nhày 3/12/2020    Đăng 23 ngày trước · 18 lượt xem
Công khai kết quả ngày 2/12/2020    Đăng 23 ngày trước · 13 lượt xem
Công khai kết quả GQHC ngày 01/12/2020    Đăng 23 ngày trước · 14 lượt xem
ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ĐÔNG MINH    Đăng 2 tháng trước · 88 lượt xem
Điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức    Đăng 2 tháng trước · 52 lượt xem
Những điểm mới của Luật thanh niên sửa đổi năm 2020    Đăng 2 tháng trước · 69 lượt xem
Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL    Đăng 2 tháng trước · 38 lượt xem
BÀI TUYÊN TUYỀN VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 PHẦN 2    Đăng 2 tháng trước · 57 lượt xem
BÀI TUYÊN TUYỀN VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019    Đăng 2 tháng trước · 45 lượt xem
Bảo vệ người tố cáo    Đăng 2 tháng trước · 62 lượt xem
Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo    Đăng 2 tháng trước · 65 lượt xem
Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật    Đăng 2 tháng trước · 37 lượt xem
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và việc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án    Đăng 2 tháng trước · 95 lượt xem
Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý    Đăng 2 tháng trước · 97 lượt xem
BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019    Đăng 2 tháng trước · 58 lượt xem
BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ    Đăng 2 tháng trước · 45 lượt xem
Trang:    1      2      3