Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
4
Hôm qua:
366
Tuần này:
1178
Tháng này:
6875
Tất cả:
352332

KỲ HỌP THỨ 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG MINH

Ngày 11/06/2020 00:00:00

Hội dồng nhân dân xã Đông Minh khóa XIX vửa tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 ( Kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên UBND xã khóa XĨ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại hội trường xã , Hội đồng nhân dân xã Đông Minh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11( Kỳ họp bất thường).

20200610_142946 (1).jpg

Đồng chí Lê Trọng Ái Bí thư BCH đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã Đông Minh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBND xã và Ủy viên UBND xã Khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Lê Đình Năng được miễn nhiệm thôi giữ chức danh chủ tịch UBND xã, đồng chí Lê Trọng Trung được miễn nhiệm thôi giữ chức danh Phó chủ tịch UBND xã và đồng chí Lê Minh Dũng dược miễn nhiệm thôi giữ chức danh ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

20200610_143106.jpg

Đồng chí Lê Đình Năng phát biểu cảm tưởng tại kỳ họp.

Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Lê Trọng Trung được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã , Đồng chí Đỗ Thị Thương được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND xã và Đồng chí Nguyễn Hùng Cường được bầu giữ chức danh ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

20200610_145412.jpg

Đồng chí Lê Trọng Trungphát biểu về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

20200610_154301.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài – Phó chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn về dự và tặng hoa chúc mừng.

Sau ½ ngày, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật. Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Đông minh đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Văn Bằng- VHXH

KỲ HỌP THỨ 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG MINH

Đăng lúc: 11/06/2020 00:00:00 (GMT+7)

Hội dồng nhân dân xã Đông Minh khóa XIX vửa tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 ( Kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên UBND xã khóa XĨ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại hội trường xã , Hội đồng nhân dân xã Đông Minh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11( Kỳ họp bất thường).

20200610_142946 (1).jpg

Đồng chí Lê Trọng Ái Bí thư BCH đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã Đông Minh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBND xã và Ủy viên UBND xã Khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Lê Đình Năng được miễn nhiệm thôi giữ chức danh chủ tịch UBND xã, đồng chí Lê Trọng Trung được miễn nhiệm thôi giữ chức danh Phó chủ tịch UBND xã và đồng chí Lê Minh Dũng dược miễn nhiệm thôi giữ chức danh ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

20200610_143106.jpg

Đồng chí Lê Đình Năng phát biểu cảm tưởng tại kỳ họp.

Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Lê Trọng Trung được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã , Đồng chí Đỗ Thị Thương được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND xã và Đồng chí Nguyễn Hùng Cường được bầu giữ chức danh ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

20200610_145412.jpg

Đồng chí Lê Trọng Trungphát biểu về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

20200610_154301.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài – Phó chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn về dự và tặng hoa chúc mừng.

Sau ½ ngày, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật. Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Đông minh đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Văn Bằng- VHXH