Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
29
Hôm qua:
249
Tuần này:
526
Tháng này:
526
Tất cả:
292976

Di tích lịch sử văn hóa Trịnh Khắc Phục làng Vân Đô - xã Đông Minh

Ngày 07/04/2017 10:03:21

Di tích lịch sử văn hóa Trịnh Khắc Phục làng Vân Đô - xã Đông Minh

BÌNH CHƯƠNG SỰ TRỊNH KHẮC PHỤC

Cụ Trịnh Khắc Phục quê ở xã Thủy Chú (Xuân Thắng, Thọ Xuân, Thanh Hóa), là cháu ngoại của vua Lê Thái Tổ. Tổ tiên nhiều đời làm quan cho nhà Trần. Ông nội là Đại toát nữu Trịnh Thốn (ngoại tổ của Lê Thái tổ).Cha là Trịnh Nhữ Lượng, mẹ là Lê Thị Ngọc Biền (chị gái Lê Lợi). Do có công lao to lớn trong kháng chiến chống giặc Minh nên tướng công Trịnh Khắc Phục được vua ban biển ngạch “Bình Ngô Khai Quốc Công Thần”,ban Quốc tính, phong tước hầu.

FB_IMG_1491209471385.jpg

Ngài tham giachính sựsuốt 3 triều vua: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và giữ nhiều trọng trách.Năm 1431, Ngài vâng mệnh vua Lê cùng nhà Minh lập cột đồng để phân định biên giới,rồi giữ chứcNamđạo hành khiển.Tháng 6-1437 làm Bắc đạo hành khiển. Ngày 22- 1-1446, cùng các tướng đi đánh Chiêm Thành quấy phá Đại Việt. Tháng 2-1448 đi điều tra tình hình biên giới phía Bắc. Tháng 4-1448, vua sai chủ trì việc ban yến cho sứ Chiêm Thành. Cũng tháng này, được cử làm Đề điệu Quốc tử giám. Ngày 23-8-1448, được giao làm Chánh chủ khảo cuộc thi Đình. Tháng 11-1448, làm chủ hôn lễ cho công chúa. Tháng 2-1449 phụ tráchkhai thôngsông Bình Lỗđể tiện đi lại trong trấn Thái Nguyên. Tháng 7-1449, vua lại sai tiếp sứ Chiêm Thành …

Ngài đã từng giữ các chức vụ như Phán đại tông chính, Tư khấu, Hành khiển, Thiếu úy, Nhập nội Thiếu phótham dự triều chính… Cao nhất là chức Bình chương sự (như chức Thủ tướng ngày nay).

Chính thất của Ngài họ Nguyễn, á thất là Đường Thị Bội…Sinh được 8 trai 6 gái. Tám trai là các ông Bá Nhai, Trọng Ngạn, Trọng Phong, Thúc Thông, Thúc Tùng, Đại Hưng, Như Sơn, Quí Nham. Tất cả đều làm quan to trong triều Lê và có nhiều đóng góp cho nước Đại Việt. Ngài mất ngày 26 tháng 7 năm Tân Mùi (1451), được truy phong Thượng đẳng Phúc thần Đại vương và được các triều đại phong kiến nhà Lê, nhà Nguyễn nhiều lần ban sắc phong.

Đền thờ Ngài ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa được Lê Gia Tông ban sắc chỉ xây dựng vào niên hiệu Đức Nguyên (1674-1675), được xếp hạng Di tích Lịch sử-Văn hóa năm 1996 và được trùng tu năm 2015 với sự quan tâm của chính quyền các cấp ở Thanh Hóa và sự đóng góp của con cháu.

Trịnh Duy Tuân

Di tích lịch sử văn hóa Trịnh Khắc Phục làng Vân Đô - xã Đông Minh

Đăng lúc: 07/04/2017 10:03:21 (GMT+7)

Di tích lịch sử văn hóa Trịnh Khắc Phục làng Vân Đô - xã Đông Minh

BÌNH CHƯƠNG SỰ TRỊNH KHẮC PHỤC

Cụ Trịnh Khắc Phục quê ở xã Thủy Chú (Xuân Thắng, Thọ Xuân, Thanh Hóa), là cháu ngoại của vua Lê Thái Tổ. Tổ tiên nhiều đời làm quan cho nhà Trần. Ông nội là Đại toát nữu Trịnh Thốn (ngoại tổ của Lê Thái tổ).Cha là Trịnh Nhữ Lượng, mẹ là Lê Thị Ngọc Biền (chị gái Lê Lợi). Do có công lao to lớn trong kháng chiến chống giặc Minh nên tướng công Trịnh Khắc Phục được vua ban biển ngạch “Bình Ngô Khai Quốc Công Thần”,ban Quốc tính, phong tước hầu.

FB_IMG_1491209471385.jpg

Ngài tham giachính sựsuốt 3 triều vua: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và giữ nhiều trọng trách.Năm 1431, Ngài vâng mệnh vua Lê cùng nhà Minh lập cột đồng để phân định biên giới,rồi giữ chứcNamđạo hành khiển.Tháng 6-1437 làm Bắc đạo hành khiển. Ngày 22- 1-1446, cùng các tướng đi đánh Chiêm Thành quấy phá Đại Việt. Tháng 2-1448 đi điều tra tình hình biên giới phía Bắc. Tháng 4-1448, vua sai chủ trì việc ban yến cho sứ Chiêm Thành. Cũng tháng này, được cử làm Đề điệu Quốc tử giám. Ngày 23-8-1448, được giao làm Chánh chủ khảo cuộc thi Đình. Tháng 11-1448, làm chủ hôn lễ cho công chúa. Tháng 2-1449 phụ tráchkhai thôngsông Bình Lỗđể tiện đi lại trong trấn Thái Nguyên. Tháng 7-1449, vua lại sai tiếp sứ Chiêm Thành …

Ngài đã từng giữ các chức vụ như Phán đại tông chính, Tư khấu, Hành khiển, Thiếu úy, Nhập nội Thiếu phótham dự triều chính… Cao nhất là chức Bình chương sự (như chức Thủ tướng ngày nay).

Chính thất của Ngài họ Nguyễn, á thất là Đường Thị Bội…Sinh được 8 trai 6 gái. Tám trai là các ông Bá Nhai, Trọng Ngạn, Trọng Phong, Thúc Thông, Thúc Tùng, Đại Hưng, Như Sơn, Quí Nham. Tất cả đều làm quan to trong triều Lê và có nhiều đóng góp cho nước Đại Việt. Ngài mất ngày 26 tháng 7 năm Tân Mùi (1451), được truy phong Thượng đẳng Phúc thần Đại vương và được các triều đại phong kiến nhà Lê, nhà Nguyễn nhiều lần ban sắc phong.

Đền thờ Ngài ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa được Lê Gia Tông ban sắc chỉ xây dựng vào niên hiệu Đức Nguyên (1674-1675), được xếp hạng Di tích Lịch sử-Văn hóa năm 1996 và được trùng tu năm 2015 với sự quan tâm của chính quyền các cấp ở Thanh Hóa và sự đóng góp của con cháu.

Trịnh Duy Tuân